Tin tức

Bảng giá hóa đơn điện tử FPT

  Thứ Sáu, 05/07/2019

BẢNG GIÁ FPT.eINVOICE THÔNG MINH Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm. MIỄN PHÍ cài đặt, tư vấn, khả...

ĐỌC TIẾP

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không

  Thứ Tư, 03/04/2019

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ BẮT BUỘC KHÔNG? Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hó...

ĐỌC TIẾP

Cách tra cứu hóa đơn điện tử

  Thứ Ba, 02/04/2019

1/ Hóa đơn điện tử là gì? Theo Điều 3, khoản 2 nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 định nghĩa: Hóa đơ...

ĐỌC TIẾP

Tăng sử dụng hóa đơn và hóa đơn điện tử

  Thứ Ba, 02/04/2019

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có khoảng 250.000 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu tập trung ở Q.5, Q.6, Q.1... Theo Nghị định 119/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử , hộ kinh doanh...

ĐỌC TIẾP

Hóa đơn điện tử những điều cần biết

  Thứ Ba, 02/04/2019

1/ Hóa đơn điện tử là gì? Theo Điều 3, khoản 2 nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 định nghĩa: Hóa ...

ĐỌC TIẾP

Hoá đơn điện tử những điều cần lưu ý

  Thứ Hai, 01/04/2019

Hoá đơn điện tử hiện nay đã bắt đầu sử dụng sâu rộng trên toàn quốc, bên cạnh đó cũng đã quy định bắt buộc sử dụng hoá đơn trong một số trường hợp theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên rất...

ĐỌC TIẾP