Sử dụng hóa đơn điện tử để chống thất thu thuế

22/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

Thay vì hóa đơn giấy phải lưu trữ và dễ thất lạc, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp được kỳ vọng chống thất thu, chuyển giá và trốn thuế.​
Theo Nghị định 119/2018 của Chính phủ, doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy được phép sử dụng cho đầu tháng 11/2020.

Hóa đơn điện tử ra đời không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà còn giúp cho các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc, tiết kiệm được rất lớn chi phí và thời gian. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử với kế hoạch đề ra là cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở các thành phố lớn được ngành thuế kỳ vọng giúp chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế.​

Theo VTV .VN

Viết bình luận của bạn: