Dịch vụ chữ ký số uy tín nhất

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Quyết định số 06-QĐ/TW ngày 29/6/2006 của Ban bí thư TW Đảng;
 • Nghị định chữ ký số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ;
 • Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ;
 • Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Mục danh sáchQuyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007;
 • Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
 • Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ thông tin và truyền thông;

Tính năng nghiệp vụ

 • Thực hiện ký được tất cả các tài liệu trong giao dịch điện tử
 • Ứng dụng trong giao dịch ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
 • Nộp tờ khai qua mạng
 • Nộp thuế điện tử
 • Kê khai tờ khai hải quan điện tử
 • Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử
 • Ký trên hóa đơn điện tử
 • Dùng chữ ký số trong việc giao kết hợp đồng điện tử
 • Các giao dịch điện tử khác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân doanh nghiệp

Lợi ích của chữ ký số

 • Tiết kiệm thời gian đi lại
 • Thuận tiện tìm kiếm, bảo quản
 • Không phải xếp hàng chờ đợi
 • Ký số mọi lúc, mọi nơi
 • Không lo sếp đi công tác xa
 • Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến
 • Đảm bảo tính pháp lý
 • Hỗ trợ 24x7
Hỗ trợ dịch vụ
 • Khởi tạo dịch vụ trong vòng 2 giờ
 • Đào tạo, hương dẫn sử dụng chi tiết, tận tình
 • Tài liệu hướng dẫn đầy đủ
 • Video tương tác thuận tiện, dẽ dàng
 • Hỗ trợ từ xa qua điện thoại, chat, teamview
 • Cập nhật thường xuyên các tính năng, biểu mẫu và các quy định mới