Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử (infographics)

31/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

Từ 1/11/2018, các doanh nghiệp, người nộp thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

 • Đăng ký và phát hành hóa đơn
 • Đặt in hóa đơn
 • Xuất và gửi hóa đơn cho khách hàng

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

 • In ấn
 • Phát hành
 • Lưu trữ

DỄ DÀNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

 • Phát hành nhanh, nhiều theo lô lớn
 • Thuận tiện hạch toán, kế toán, thống kê, tìm kiếm
 • Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc
 • Dễ lưu trữ
 • Đơn giản hóa việc quyết toán thuế
 • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế
Viết bình luận của bạn: