Nghiên cứu hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia và giải pháp thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử

20/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong những thập niên vừa qua đã có nhiều tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề quản lý thuế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản phương thức và quy trình nghiệp vụ về quản lý thuế, bao gồm cả phương thức sử dụng và quản lý hóa đơn. Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Đại Trí, Tổng cục Thuế, đã lựa chọn và thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia và giải pháp thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử”. Đề tài đã được Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức nghiệm thu theo Quyết định số 1181/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xu hướng chung được nhiều nước trên thế giới thực hiện hiện nay là từng bước chuyển từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Ở Việt Nam gần đây, các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng đã bước đầu được xây dựng và triển khai áp dụng. Tuy nhiên đến nay, mức độ bao phủ của hóa đơn điện tử còn thấp. Việc dựa quá nhiều vào hóa đơn giấy đã làm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa đơn gặp nhiều khó khăn, tạo ra các khe hở cho một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng để trốn thuế. Do đó, nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia và giải pháp thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử” để nghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Thực tế một số nội dung nghiên cứu của đề tài đã được sử dụng trong quá trình xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 về hóa đơn điện tử.

Hội đồng nghiệm thu hóa đơn điện tử

Hội đồng nghiệm thu

Đề tài được trình bày theo kết cấu gồm 3 chương, phù hợp với mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã phân tích, luận giải một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hóa đơn điện tử và cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, cũng như làm rõ các nội dung cơ bản về vai trò, lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử. Nhóm tác giả cũng đã tổng hợp, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước, khu vực về triển khai hóa đơn điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử như Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và Đài Loan. Trên cơ sở đó, đề tài đã rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về việc xây dựng lộ trình, lựa chọn đối tượng triển khai hóa đơn điện tử và tuyên truyền và các giải pháp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đề tài đã phân tích làm rõ được một số điểm về thực trạng sử dụng hóa đơn điện tử ở Việt Nam, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh, hạch toán kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng dần lên (năm 2015 là 5%; năm 2016 là 9%; năm 2017 là 13%), chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn, số lượng hóa đơn tự in sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp vẫn có tâm lý e ngại khi triển khai hóa đơn điện tử do chưa hiểu rõ hóa đơn điện tử là gì, chưa nắm rõ cách thức kê khai của hóa đơn điện tử, lo ngại về sự không thuận tiện trong giao dịch do hóa đơn điện tử vô hình. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn chưa hiểu rõ chính sách về hóa đơn điện tử.

Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử phải áp dụng theo lộ trình, được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 51/2010/NĐ-CP…).

Đề tài cũng đã phân tích, đánh giá khá cụ thể về thực trạng quản lý hóa đơn điện tử và xây dựng kho cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử ở Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi về chính sách, hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng hoàn thiện, doanh nghiệp đã quen với việc sử dụng các dịch vụ điện tử của ngành thuế… thì vẫn còn những khó khăn, khách thức về khung pháp lý và thực tế triển khai. Đơn cử như, người mua phải có chữ ký điện tử cũng gây khó khăn cho khách hàng cánh nhân và cả doanh nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực tài chính, khả năng đầu tư, quản lý và sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin; số lượng tổ chức cung cấp dịch vụ và phần mềm hóa đơn điện tử còn hạn chế; dữ liệu về hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp còn phân tán; tâm lý khách hàng… Do đó yêu cầu đặt ra là phải có các giải pháp đồng bộ từ cơ chế chính sách, hạ tầng công nghệ thông tin. Từ các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất được bốn nhóm giải pháp nhằm tăng cường triển khai sử dụng hóa đơn điện tử ở Việt Nam, bao gồm các giải pháp cho ngành thuế, doanh nghiệp, bên thứ ba và việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa đơn điện tử.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu hóa đơn điện tử

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài đã đạt được một số kết quả nghiên cứu, tuy nhiên cần hoàn thiện thêm phần cơ sở lý luận về các nội dung cơ bản như khái niệm về hóa đơn, phân loại hóa đơn…. Trong nội dung đánh giá thực trạng công tác quản lý hóa đơn điện tử, đề tài cần chỉ ra nguyên nhân, hạn chế của những tồn tại, bất cập hiện nay, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế ở Việt Nam hơn. Ngoài ra, đề tài cần bổ sung lộ trình và điều kiện triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa đơn điện tử.

Theo: TTTT&DVTC

Viết bình luận của bạn: