Cục Thuế TP.HCM phổ biến về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

22/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

VTV.vn - Sáng 11/12, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm phổ biến về hóa đơn điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Hóa đơn điện tử, các thủ tục hành chính, chính sách về thuế… là những vấn đề được doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM quan tâm, đặt câu hỏi. Doanh nghiệp đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề quản lý hóa đơn điện tử khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy, việc lưu trữ, thời điểm bắt buộc, thời gian phát hành hóa đơn điện tử cũng như lo ngại có thể xảy ra gian lận.

Cục Thuế TP.HCM cho biết các doanh nghiệp mua hàng có sử dụng hóa đơn điện tử không cần chuyển đổi ra hóa đơn giấy mà dùng luôn hóa đơn điện tử để kê khai thuế. Tuy nhiên, nếu in hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy, doanh nghiệp phải ghi rõ là hóa đơn chuyển đổi.

Cục Thuế TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp nhận hóa đơn điện tử từ nhà cung cấp phải thực hiện việc lưu trữ các hóa đơn này bằng những hình thức đơn giản như: sử dụng USB, ổ đĩa một cách cẩn thận, tránh trường hợp thất lạc sẽ không còn mã để truy cập.

Viết bình luận của bạn: