Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử: Giải pháp quản lý hoạt động kinh tế phi chính thức

20/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

(Mof.gov.vn) Chiều 19/10, tại Hà Nội Tổng cục Thuế đã tổ chức họp báo chuyên đề hóa đơn điện tử. Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục thuế, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Tạo hành lang pháp lý cao hơn về sử dụng hóa đơn điện tử

Chia sẻ với các cơ quan thông tấn báo chí về những nguyên nhân cần xây dựng một cơ sở pháp lý cao hơn về hóa đơn điện tử, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết: Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội đã quy định Chính phủ phải “Sớm ban hành Nghị định về hóa đơn điện tử, quy định về đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện nghiêm việc sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, xử lý nghiêm việc không chấp hành pháp luật trong sử dụng hóa đơn”. Trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Nghị định về hoá đơn, chứng từ điện tử. Bộ Tài chính đã trình báo cáo trình Chính phủ về xây dựng Nghị định về hoá đơn và ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Việc ban hành Nghị định và cho áp dụng rộng rãi phổ biến hóa đơn điện tử được thực hiện theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần quản lý hoạt động kinh tế phi chính thức.

Bên cạnh đó, Nghị định số 51 và 04 về hóa đơn đã tạo tiền đề áp dụng hóa đơn điện tử, song chưa đảm bảo được cơ sở pháp lý cho việc chuyển hẳn sang áp dụng rộng rãi phổ biến.

Ngoài ra, xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hoá đơn, hướng tới hoạt động quản lý hoá đơn thống nhất, dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn để phòng, chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Việc ban hành Nghị định 119 giúp ngành thuế tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hoá đơn, hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn để phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước. “Nghị định số 119 được ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ”, ông Cao Anh Tuấn khẳng định.

Hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020
Thông tin chi tiết về những nội dung mới của Nghị định 119, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng chính sách thuế GTGT và Tiêu thụ đặc biệt, Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết: Nghị định số 119 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, Nghị định số 119 có quy định thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 01/11/2020) để các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử. Trong thời gian từ 1/11/2018 - 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Toàn cảnh họp báo

Toàn cảnh họp báo

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông

Nghị định số 119 quy định, khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập, tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu: Người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra theo quy định. Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng chính sách thuế GTGT và Tiêu thụ đặc biệt,
Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) giới thiệu 15 nội dung nổi bật của Nghị định 119

Bà Hà cho biết thêm, ngoài các nội dung nêu trên, Nghị định 119 còn đề cập đến một loạt các nội dung quan trọng như: Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; Nội dung và định dạng hóa đơn điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông; Áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp rủi ro và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác; Áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực; cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền.

Có thể nói, với phạm vi tác động của Nghị định bao trùm đối với toàn xã hội, Nghị định 119 có tác động lớn đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế, cơ quan thuế các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Do đó, để có thể triển khai Nghị định trong thực tế, Tổng cục Thuế đang triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp kỹ thuật đảm bảo việc thực hiện hóa đơn tử trên diện rộng. Ngoài việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, đó là ban hành các thông tư hướng dẫn và xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, ngành thuế cũng sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ cho người nộp thuế để đảm bảo cho người nộp thuế sẽ áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian quy định của Nghị định.

Theo: mof .gov.vn

Viết bình luận của bạn: