Tất cả tin tức

Vì sao chữ ký số doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng?

  Thứ T5, 16/04/2020

Theo luật hiện hành, ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số để mở tài khoản ngân hàng, tiến hành làm thủ tục khai báo thuế ban đầu và nộp thuế môn...

ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng chữ ký số khi kê khai hóa đơn điện tử

  Thứ T4, 15/04/2020

Khi kê khai hóa đơn điện tử, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng chữ ký số mới được coi là hợp lệ. Vậy, cách sử dụng chữ ký số trong trường hợp này được thực hiện như thế nào để đảm bảo nha...

ĐỌC TIẾP

Bảng giá hóa đơn điện tử FPT

  Thứ T6, 05/07/2019

BẢNG GIÁ FPT.eINVOICE THÔNG MINH Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm. MIỄN PHÍ cài đặt, tư vấn, khả...

ĐỌC TIẾP

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không

  Thứ T4, 03/04/2019

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ BẮT BUỘC KHÔNG? Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hó...

ĐỌC TIẾP

Cách tra cứu hóa đơn điện tử

  Thứ Ba, 02/04/2019

1/ Hóa đơn điện tử là gì? Theo Điều 3, khoản 2 nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 định nghĩa: Hóa đơ...

ĐỌC TIẾP

Tăng sử dụng hóa đơn và hóa đơn điện tử

  Thứ Ba, 02/04/2019

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có khoảng 250.000 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu tập trung ở Q.5, Q.6, Q.1... Theo Nghị định 119/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử , hộ kinh doanh...

ĐỌC TIẾP