Bảng giá hóa đơn điện tử FPT

05/07/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

BẢNG GIÁ FPT.eINVOICE THÔNG MINH

  • Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo
  • Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm.
  • MIỄN PHÍ cài đặt, tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
  • MIỄN PHÍ bảo hành suốt đời cho dịch vụ HDĐT khi doanh nghiệp phát hành HDĐT;
  • Hạ tầng Datacenter, máy chủ, thiết bị an toàn bảo mật, đường truyền mạng của FPT.eInvoice
  • Sử dụng chung hạ tầng CNTT bảo mật của FPT
  • Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu của FPT.
  • Hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai dịch vụ 24/7.

TÊN GÓI CHI TIẾT ĐƠN GIÁ/HÓA ĐƠN
FIC FREE Gói 50 hóa đơn Miễn phí
FIC 200 Gói 200 hóa đơn 1.000đ/hóa đơn
FIC 300 Gói 300 hóa đơn 950đ/hóa đơn
FIC 500 Gói 500 hóa đơn 850đ/hóa đơn
FIC 1K Gói 1.000 hóa đơn 750đ/hóa đơn
FIC 2K Gói 2.000 hóa đơn 600đ/hóa đơn
FIC 3K Gói 3.000 hóa đơn 500đ/hóa đơn
FIC 5K Gói 5.000 hóa đơn 450đ/hóa đơn
FIC 7K Gói 7.000 hóa đơn 400đ/hóa đơn
FIC 10K Gói 10.000 hóa đơn 350đ/hóa đơn
FIC 12K Gói 12.000 hóa đơn 350đ/hóa đơn
FIC 15K Gói 15.000 hóa đơn 350đ/hóa đơn
FIC TỪ 20K Gói từ 20.000 hóa đơn 300đ/hóa đơn

 

 

Viết bình luận của bạn: