Liên hệ

Gửi liên hệ

Phòng dịch vụ khách hàng chữ ký số

HN: (024) 7300 6555

HCM: (028) 7303 6555

Email: lienhe@chukyso.com.vn

Giờ làm việc

8h00 – 17h30 Thứ Hai – Thứ Sáu

Thứ Bảy từ 8h30 đến 12h00

Điện thoại

HN: (024) 7300 6555 – HCM: (028) 7303 6555

Đăng ký dịch vụ trên toàn qốc

Chúng tôi trên fB

Hỗ trợ dịch vụ

(024) 7300 6555