Đăng ký chữ ký số, kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, hải quan điện tử

Down load tiện ích & tài liệu

Phần mềm iHTKK phiên bản 3.4.1 phát hành ngày 12/11/2016. Thay thế cho phiên bản iHTKK 3.3.1

Tải về

Chương trình đọc file PDF Foxit Reader, đọc file có định dạng đuôi .PDF

Tải về

Bộ cài đặt trình duyệt Google Chrome bản 42. Khắc phục lỗi java applet, SSL và không chọn được tệp tờ khai

Tải về

Trình duyệt nộp tờ khai thuế qua mạng TheWorld Browser, Thay cho trình duyệt IE

Tải về

Phần mềm hỗ trợ khách hàng Teamviewer 7, Kết nối giữa hai máy tính từ xa.

Tải về

Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML - iTaxViewer - Phiên bản 1.2.1

Tải về

Chương trình hỗ trợ java 7.67

Tải về

Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Tải về

Bảo mật và an toàn

Chữ ký số