Đăng ký chữ ký số, kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, hải quan điện tử

Danh sách 8 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số

Danh sách 8 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số

1. Chữ ký số FPT-CA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 21/10/2015
Ngày hết hiệu lực: 21/10/2020
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số FPT
Chữ ký số FPT được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ FPT
Version: V3
Serial number: ‎61 05 4d 9a 00 00 00 00 00 12
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎21 ‎Tháng Mười ‎2015 10:34:57 SA
Valid to: ‎21 ‎Tháng Mười ‎2020 10:44:57 SA
Subject: CN = FPT Certification Authority
OU = FPT Information System
O = FPT Corporation
C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem bảng giá dịch vụ chữ ký số FPT
Một số Hình ảnh về Chữ ký số fpt (Usb token FPT)

Chu ky so fpt

Vỏ hộp và usb token FPT-CA

Chu ky so fpt token

 

2. Chữ ký số Viettel-CA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 02/10/2015
Ngày hết hiệu lực: 02/10/2020
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số Viettel
Chữ ký số Viettel được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
Version: V3
Serial number: ‎‎61 0e 0d e6 00 00 00 00 00 11
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎‎02 ‎Tháng Mười ‎2015 9:32:20 SA
Valid to: ‎02 ‎Tháng Mười ‎2020 9:42:20 SA
Subject: CN = Viettel-CA; O = Viettel Group; C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel
Một số Hình ảnh về Chữ ký số Viettel (Usb token Viettel-CA)

chu ky so viettel

 

3. Chữ ký số VNPTCA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 16/12/2009
Ngày hết hiệu lực: 16/12/2019
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số VNPT
Chữ ký số VNPT được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ VNPT
Version: V3
Serial number: ‎61 05 0d d2 00 00 00 00 00 04
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎16 ‎Tháng Mười Hai ‎2009 1:48:08 CH
Valid to: ‎16 ‎Tháng Mười Hai ‎2019 1:58:08 CH
Subject: CN = VNPT Certification Authority; OU = VNPT-CA Trust Network; O = VNPT Group; C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT
Một số Hình ảnh về Chữ ký số VNPT (Usb token VNPT)

Chu ky so VNPT

4. Chữ ký số SmartSign (Vina-CA)

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 26/11/2012
Ngày hết hiệu lực: 26/11/2027
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số Vina (SmartSign)
Chữ ký số Vina được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ VINA
Version: V3
Serial number: ‎61 06 e1 2b 00 00 00 00 00 0c
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎26 ‎Tháng Mười Một ‎2012 2:52:36 CH
Valid to: ‎‎‎26 ‎Tháng Mười Một ‎2017 3:02:36 CH
Subject: CN = SmartSign; O = Cong ty co phan chu ky so VI NA; C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem bảng giá dịch vụ chữ ký số Vina (SmartSign)
Một số Hình ảnh về chữ ký số Vina (Usb token Vinaca)

Chu ky so Vina

Chu ky so vina

Chu ky so vina

 

5. Chữ ký số Newtel-CA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 22/11/2013
Ngày hết hiệu lực: 22/11/2018
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số NewCA
Chữ ký số NewCA được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ NEWCA
Version: V3
Serial number: ‎‎61 09 5a 39 00 00 00 00 00 0d
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎‎22 ‎Tháng Mười Một ‎2013 10:17:52 CH
Valid to: 22 ‎Tháng Mười Một ‎2018 10:27:52 CH
Subject: CN = NEWTEL-CA; O = CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NEW-TELECOM; C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem Bảng giá dịch vụ chữ ký số NewCA
Một số Hình ảnh về Chữ ký số NewCA (Usb token FPT)

Chu ky so NewCA

Chu ky so NewCA

6. Chữ ký số CA2

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 24/09/2015
Ngày hết hiệu lực: 24/09/2020
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số CA2
Chữ ký số CA2 được phân phối bởi: www.chukyso.com.vn -  HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ CA2
Version: V3
Serial number: ‎61 07 3c a9 00 00 00 00 00 10
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎24 ‎Tháng Chín ‎2015 12:41:52 CH
Valid to: ‎24 ‎Tháng Chín ‎2020 12:51:52 CH
Subject: CN = CA2; O = NACENCOMM SCT; C = VN

Bảng giá dịch vụ: Xem Bảng giá dịch vụ Chữ ký số CA2
 

7. Chữ ký số SafeCA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 02/10/2012
Ngày hết hiệu lực: 02/10/2017
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer Chữ ký số SafeCA
 

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ SAFECA
Version: V3
Serial number: ‎‎61 58 63 fd 00 00 00 00 00 0b
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎‎02 ‎Tháng Mười ‎2012 3:35:39 CH
Valid to: ‎‎02 ‎Tháng Mười ‎2017 3:45:39 CH
Subject: CN = SAFE-CA; OU = SAFE-CA; O =  SAFE-CA Joint Stock Company; C = VN

 

8. Chữ ký số BKAVCA

Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia (Root CA)
Ngày hiệu lực: 15/05/2015
Ngày hết hiệu lực: 15/05/2020
Thông tin chứng thư số: Xem file Cer chữ ký số BKAV

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỮ KÝ SỐ BKAV
Version: V3
Serial number: ‎‎61 0a f1 54 00 00 00 00 00 0f
Signature algorithm: sha1RSA
Issuer: CN = MIC National Root CA; OU = National CA Center; O = Ministry of Information and Communications; C = VN
Valid from: ‎‎15 ‎Tháng Năm ‎2015 10:25:48 SA
Valid to: ‎‎15 ‎Tháng Năm ‎2020 10:35:48 SA
Subject: CN = BkavCA; O = Bkav Corporation; L = Hanoi; C = VN

Trên đây website Chukyso.com.vn vừa giới thiệu thông tin 8 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tính đến 01/01/2017 do Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia cấp. Quý đơn vị cần hỗ trợ dịch vụ chữ ký số trên toàn quôc vui lòng liên hệ HN: (04) 7300 6555 | HCM: (08) 7303 6555.

Xin trân trọng!

Bộ phận dịch vụ khách hàng
www.chukyso.com.vn

Bài viết liên quan

Hotline

Miền Bắc

(04) 7300 6555

Miền Nam

(08) 7303 6555

Góp ý

01259 363636

Hỗ trợ kỹ thuật

01259 363636

Bảo mật và an toàn

Chữ ký số