Đăng ký chữ ký số, kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, hải quan điện tử

Bạn là khách hàng của chúng tôi

Bạn là khách hàng của chúng tôi

Đơn giản hoá thủ tục nộp thuế,  tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp
- Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT
- Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người được tin cậy)
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.
- Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Bài viết liên quan

Hotline

Miền Bắc

(04) 7300 6555

Miền Nam

(08) 7303 6555

Góp ý

01259 363636

Hỗ trợ kỹ thuật

01259 363636

Bảo mật và an toàn

Chữ ký số